Image 01


Výroba

Image 02


Historie

Image 03


E-shop

Image 04


Kontakt

Dřevo sloužilo odedávna k vytváření nejrozmanitějších potřeb. Žádný z evropských národů mu však nevtiskl tak výrazný charakter jako Slované. Cit pro tvarování a zdobení, vypěstovaný tisíciletou tradicí, dovedl lidové výtvarníky k projevům tak dokonalé slohové jednoty, že v ní vpravdě vidíme krásný výraz osobité národní kultury.

K výrobě dřevěných holubiček je možné použít dřevo rovnoletého smrku či jedle nebo štěpné lípy.

Holubička, jako "obraz Ducha svatého", visela ve světnici nad stolem nebo nad kamny, také nad kolébkou. V čase vánočním ji lze zavěsit i na stromek.

Jak se holubička vyrábí

Novinky

Příspěvky z akcí, zajímavosti, nové fotografie, či jiné novinky

kompletní seznam naleznete zde

MOLO Lipno – MOLO Bistro

Nový lipenský betlém je věnovaný Frymburku

PF 2023

Pečení na neděli – Česká televize

Symbol letnic: Štípaná šumavská holubička Pavla Sarauera

Článek v časopisech Krásný rok a Nové proměny bydlení

Cena města Horní Planá za významnou a dlouhodobou práci v oblasti propagace města a udržování tradic

NOSITEL TRADICE LIDOVÝCH ŘEMESEL v oboru štípaná šumavská holubička

Ocenění Jihočeského kraje